sportbemiddeling » verwacht maart 2010

Karin van Bijsterveld

Samen op zoek naar de oplossing.

 

karin

Mijn naam is Mr. Karin van Bijsterveld. Ik ben als zelfstandig advocaat & mediator verbonden aan de maatschap Houtsmuller-Boitelle advocaten te Hilversum. Ik ben gecertificeerd bemiddelaar. Mijn credo is dat met een goede bemiddeling in de meeste gevallen voorkomen kan worden dat conflicten escaleren en verhoudingen blijvend verstoord worden.

In haar jeugd heeft Karin van Bijsterveld deelgenomen aan het geselecteerd jeugdtennis in het district 's-Gravenhage. Voorts heeft zij competitie gespeeld op destijds B-niveau en meegedaan aan vele landelijke toernooien. In 1986 heeft zij deelgenomen aan het internationale toernooi “The international Rice Bowl” in Hong Kong.

Vanaf 1999 werd zij als vrijwilliger bestuurlijk actief binnen de KNLTB. Allereerst als penningmeester in het district ’s-Gravenhage. In 2000 trad zij toe tot het landelijk bestuur van de KNLTB als secretaris.

In december 2006 is zij benoemd tot voorzitter van de tennisbond (KNLTB) en is daarmee de jongste en de eerste vrouwelijke voorzitter sinds het ontstaan van de vereniging in 1899.

In 2009 ben ik aangetreden als voorzitter van het Platform Sport Bewegen en Onderwijs. Een initiatief van de Ministeries VWS en OCW. Het Rijk wil de onderwijs- en sportsector en gemeenten ondersteunen om de noodzakelijke verbindingen te leggen, de samenhang in de ontwikkelingen op het gebied van sport en onderwijs te vergroten en de samenwerking tussen de partijen te verbeteren.

In het platform zijn de MBO-, VO- en PO-raad, NOC*NSF, VNG/VSG, de brancheorganisaties kinderopvang, de KVLO, Stichting LOOT, NISB, Stichting Leerplanontwikkeling (SLO), ALODO, het Mulier Instituut, TNO en InnoSportNL vertegenwoordigd.

In 2008 ben ik als bestuurslid toegetreden tot de Werkgeversorganisatie in de sport (WOS). De WOS is een werkgeversvereniging, die zich ten doel stelt de belangen van haar leden op het brede terrein van arbeidsverhoudingen te behartigen. In 2009 benoemd als vice-voorzitter.

Tevens ben ik bestuurslid geworden van de Constitutional Committee van de Internationale Tennis Federatie (ITF).

Heeft u een vraag of wilt u verder geinformeerd worden neem dan contact met mij op.

hand