Samen uit elkaar » feburari 2009

Bemiddeling

Echtscheidingsbemiddeling

 


Hoe vaak ontaarden scheidingen vanwege de hoog oplopende emoties van boosheid, teleurstelling of frustratie niet in afschuwelijke familiedrama’s, waarbij de echtgenoten elkaar nog gedurende vele jaren na de scheiding het leven zuur maken.

Echtscheidingsbemiddeling draagt in de meeste gevallen bij aan een verbeterde communicatie met je ex-partner. Indien de echtgenoten voldoende informatie hebben over de motieven van degene die de scheiding wil, de oorzaak en ieders aandeel daarin, komt het acceptatieproces beter op gang.

Dit werkt rustgevend en vereenvoudigt de gesprekken en onderhandelingen met de echtgenoten over de afwikkeling van de scheiding. Het feit dat de echtgenoten daarbij in staat zijn de gevolgen van de (echt)scheiding zelfstandig te regelen, vergroot de acceptatiegraad en de duurzaamheid van de onderlinge afspraken. De zorg- en omgangsregeling rond de kinderen krijgt in bemiddeling ruimschoots aandacht.

Natuurlijk kan een methode niet in alle gevallen uitkomst bieden: de zakelijke of relationele problemen kunnen zo gecompliceerd zijn dat extra hulp voor beide of één van de partners nodig is.

Hoe een bemiddeling precies werkt lees je hier.