Samen uit elkaar » februari 2010

Werkwijze

Echtscheidingsbemiddeling

 


In de meeste situaties is het wenselijk dat allereerst aandacht wordt geschonken aan de geschiedenis van de relatie. Welke vorm van communicatie hebben de (ex)partners ontwikkeld? Nadat de communicatie op een gewenst niveau is gebracht, krijgt de scheidingsmelding aandacht. Daarna wordt geïnventariseerd: wat zijn de gespreksonderwerpen.

 

In deze fase behoren alle benodigde (financiële) gegevens op tafel te komen. Partijen beschrijven vervolgens ieder voor zich hun toekomstperspectief. Hierna kan het financiële traject worden afgewikkeld, echter in het geval dat er kinderen zijn komt meestal eerst het zorgplan aan bod.

 

Doorlopend, in alle fasen van het bemiddelingsproces, is er ruimte om dringende zaken aan de orde te stellen en waar mogelijk tot voorlopige afspraken te komen.

 

Direct bij aanvang van de bemiddeling komen ook de spelregels van de bemiddeling ter sprake. Die worden schriftelijk tussen partijen en de bemiddelaar vastgelegd. De zogenoemde bemiddelingsovereenkomst.

 

Aan het einde van de bemiddeling worden de afspraken tussen partijen vastgelegd in een convenant. Later zal de bemiddelaar zorg dragen voor de formalisatie van de scheiding bij de rechtbank.

 

Hoe verloopt een bemiddelingsprocedure?

 

 1. De scheidingsbemiddelaar gaat na of de partners echt willen scheiden, of de scheidingsmelding (goed) heeft plaatsgevonden en of de partijen ‘geschikt’ zijn voor mediation, dus de wil hebben (commitment) er samen uit te komen.
 2.  

 3. Er worden afspraken gemaakt over de manier waarop de bemiddeling plaatsvindt (de spelregels en het tarief ). Die afspraken worden schriftelijk vastgelegd in een door beide partijen en de bemiddelaar te ondertekenen bemiddelingsovereenkomst.
 4.  

 5. De scheidingsbemiddelaar verzamelt samen met beide partijen alle informatie die nodig is voor de scheiding.
 6.  

 7. Met de gegevens die er dan zijn, maakt de bemiddelaar een voor beide partijen duidelijk en volledig overzicht van wat er te verdelen is en waarvoor een regeling moet worden getroffen.
 8.  

 9. De onderhandelingen tussen u en uw (ex-)partner beginnen, waarbij de bemiddelaar erop toeziet dat er evenwicht is tussen beide partijen en waar nodig objectieve juridische informatie verstrekt.
 10.  

 11. U maakt dus samen met uw (ex-)partner de afspraken voor de scheiding.
 12.  

 13. De scheidingsbemiddelaar legt het resultaat vast in het zogenaamde ‘echtscheidings convenant’, op basis waarvan de bemiddelaar zorgt dat de echtscheiding wordt uitgesproken.