samen uit elkaar » februari 2010

Huwelijkse Voorwaarden

Een vFAS gecertificeerd advocaat weet raad.

 

huwelijkse voorwaarden
.

Huwelijkse voorwaarden zijn afspraken die vóór of tijdens het huwelijk bij een notaris kunnen worden opgesteld.

In deze huwelijkse voorwaarden kunt u regelen dat u beiden (voor een deel) gescheiden vermogens houdt tijdens het huwelijk. Het kan zijn dat er een verrekening van het vermogen plaatsvindt. Dat hangt af van de inhoud van jullie huwelijksvoorwaarden.

Om goed te kunnen verdelen of te verrekenen is het van belang dat duidelijk wordt welk vermogen aanwezig is en wat de waarde van die vermogensbestanddelen is.