samen uit elkaar ยป APRIL 2011

Karin van Bijsterveld

Samen op zoek naar de oplossing.

 

karin

Mijn naam is Mr. Karin van Bijsterveld. Ik ben als zelfstandig advocaat & mediator verbonden aan de maatschap Houtsmuller-Boitelle advocaten te Hilversum. Ik ben gecertificeerd vFAS echtscheidingsbemiddelaar. Mijn credo is dat met een goede bemiddeling in de meeste gevallen voorkomen kan worden dat conflicten escaleren en verhoudingen blijvend verstoord worden.

Naast mijn werk als advocaat ben ik in 2009 aangetreden als voorzitter van het Platform Sport Bewegen en Onderwijs. Een initiatief van de Ministeries VWS en OCW. Het Rijk wil de onderwijs- en sportsector en gemeenten ondersteunen om de noodzakelijke verbindingen te leggen, de samenhang in de ontwikkelingen op het gebied van sport en onderwijs te vergroten en de samenwerking tussen de partijen te verbeteren.

In het platform zijn de MBO-, VO- en PO-raad, NOC*NSF, VNG/VSG, de brancheorganisaties kinderopvang, de KVLO, Stichting LOOT, NISB, Stichting Leerplanontwikkeling (SLO), ALODO, het Mulier Instituut, TNO en InnoSportNL vertegenwoordigd.

In 2008 ben ik als bestuurslid toegetreden tot de Werkgeversorganisatie in de sport (WOS). De WOS is een werkgeversvereniging, die zich ten doel stelt de belangen van haar leden op het brede terrein van arbeidsverhoudingen te behartigen. In 2009 ben ik benoemd als vice-voorzitter.

Tevens ben ik sinds maart 2011 tot bestuurslid gekozen van Tennis Europe en sinds 2009 lid van de Constitutional Committee van de Internationale Tennis Federatie (ITF).

Vanaf december 2006 tot december 2011 ben ik voorzitter geweest van de tennisbond (KNLTB). Ik was daarmee de jongste en de eerste vrouwelijke voorzitter sinds het ontstaan van de vereniging in 1899.

Heeft u een vraag of wilt u verder geinformeerd worden neem dan contact met mij op.

hand