samen uit elkaar ยป februari 2010

Kosten

Wat kost een bemiddeling?

 

kosten
.

W at een bemiddeling gemiddeld kost, is moeilijk te zeggen. Het hangt er namelijk van af hoe complex de bemiddeling is. U betaalt mijn honorarium en ook betaalt u kosten voor de rechter. Dit is het griffierecht.

Eventuele kosten voor wat betreft uittreksels en akten van de burgerlijke stand worden direct aan u doorberekend evenals kosten van eventueel (in overleg) in te schakelen derden.

De declaratie wordt maandelijks op basis van een vast uurtarief aan u verzonden. Daarnaast breng ik nog 5% kantoorkosten en BTW in rekening. Ik reken een vast uurtarief hetgeen vooraf aan u kenbaar wordt gemaakt en schriftelijk wordt bevestigd.