samen uit elkaar » februari 2010

vFAS

Vereniging Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars.

 


De vFAS is een vereniging van advocaten die gespecialiseerd zijn in het personen- en familierecht. Een groot aantal van de aangesloten leden heeft zich bovendien gespecialiseerd tot advocaat- scheidingsmediator. Als vFAS- scheidingsbemiddelaar begeleid ik als neutrale, maar wel betrokken, derde het proces van overleg en onderhandeling tussen de echtgenoten en verschaf ik informatie om de echtgenoten in staat te stellen zelf beslissingen te nemen. Oók als de scheidende partners het (nog) niet met elkaar eens zijn hoe de regeling moet luiden.


Partijen staan niet tegenover maar naast elkaar. Ik, als vFAS bemiddelaar, speel daarbij een belangrijke rol.


Samengevat beschikt de vFAS-scheidingsbemiddelaar over de navolgende vaardigheden:

 

Als vFAS-advocaat kan ik u tevens bijstaan in juridische zaken die betrekking hebben op het personen- en familierecht. Bijvoorbeeld: echtscheiding, scheidingsbemiddeling, gezag, omgangsregeling en ondertoezichtstelling, alimentatiezaken, verdeling pensioenaanspraken, adoptie en stiefouderschap, erkenning/ontkenning vaderschap, bewind, mentorschap en curatele, boedelverdeling, huwelijkse voorwaarden, erfrecht, en naamswijziging.

 

Wetten en regels veranderen continu. Als vFAS-advocaat volg ik de actuele ontwikkelingen en kom ik steeds met een deskundig en up-to-date advies.